September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1

10:00 AM Trap Shoot
 
 

2
No Meeting


Labor Day

3

 
 
4


 
5

 
 
6
9:00 AM Trap Shoot
 
 
7
12:00 PM Trap Shoot
 
 
8

10:00 AM Trap Shoot
 

 

 

9

 
 
10

 
 

11

7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education

12
7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education
13
9:00 AM Trap Shoot
 
 
14
12:00 PM Trap Shoot
 
 
15
10:00 AM Trap Shoot
 
 

16

7:00 PM Club Meeting

17

 
 
18
7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education
19
7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education
20
9:00 AM Trap Shoot
 
 
21
10:00 AM Pin Shoot

12:00 PM Trap Shoot

22

10:00 AM Trap Shoot

23

 
 
24

 
 
25
7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education 

26
7:00-9:30 PM MassWildlife Basic Hunter Education
 
 

27
9:00 AM Trap Shoot
 
 

28
12:00 PM Trap Shoot

 

29
10:00 AM Trap Shoot

 

30